Reklamační řád

Reklamace zboží

Pokud Kupující zjistí nějaké závady a na zakoupené zboží si přeje uplatnit reklamaci, předem nás prosím kontaktujte e-mailem na adresu info@kniland.sk. Po dohodě Kupujícího s Prodávajícím, zašlete reklamované zboží na adresu Kniland s. r. o., Gogoľova 18, Bratislava, 851 01.

 

Jak postupovat při reklamaci:

 

1. Vyplňte následující formulář pro reklamaci zboží, který naleznete zde:

Reklamační protokol ke stažení zde

2. Zboží doporučujeme zaslat jako pojištěný balík doporučenou zásilkou, nakolik Prodávající neodpovídá za jakékoliv poškození zboží při jeho přepravě.

3. Do balíku přiložte kopii daňového dokladu (faktura), který jsme Vám poslali se zbožím a vyplněný formulář pro reklamaci zboží.

4. Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme.

5. Po obdržení reklamovaného zboží Vás budeme neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a dohodneme se s Vámi na rychlém vyřešení reklamace.

 

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

a) předáním opraveného zboží,

b) výměnou zboží (do hodnoty reklamovaného zboží),

c) vrácením kupní ceny zboží,

d) poskytnutím přiměřené slevy z ceny zboží,

e) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

 

V případě uznání reklamace, Prodávající nese náklady na jeho vrácení a dodání nového zboží. Reklamace bude vyřízena v co nejkratším čase, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace a přijetí reklamovaného zboží. O výsledku reklamace bude Prodávající Kupujícího neprodleně informovat po řádném ukončení reklamačního řízení e-mailem. Pokud Prodávající reklamaci nevybaví do 30 dnů od jejího uplatnění, Kupující má právo na výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy).

 

Záruční doba

Záruční doba na zboží zakoupené v internetovém obchodě www.kniland.cz je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Nekompletnost zásilky nebo poškození zboží je nutné oznámit do 48 hodin od převzetí zásilky e-mailem na adresu info@kniland.sk. Pozdější reklamace nekompletnosti zásilky nebo mechanického poškození výrobku nemusí být uznány.

Záruka se nevztahuje na:

a) chyby zapříčiněné nesprávným, neodborným a / nebo nešetrným používáním zboží, případně při přirozeném opotřebení zboží,

b) mechanické poškození zboží osobou jinou než Prodávající,

c) používání zboží v neodpovídajících, resp. nevhodných podmínkách,

d) nesprávné ošetřování zboží.

 

Pokud je zboží Kupujícímu předáno v poškozeném přepravním obalu, Kupující je oprávněn takové zboží nepřevzít. Kupující je však povinen v případě zjevného poškození obalu zásilky ihned sepsat s příslušným přepravcem na místě zápis o poškození zásilky, ve kterém bude zboží a jeho vada popsána, jinak Prodávající nemůže vadu spočívající v mechanickém poškození zboží uznat.


Odstoupení od smlouvy

V případě pokud nejste spokojen se zakoupeným zbožím, nebo jej chcete vrátit z jiných důvodů, do 14 dnů od převzetí zboží můžete odstoupit od smlouvy. Detailní postup naleznete ZDE.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 14.4.2021. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu.